Karriere

KarriereVi ønsker gjennom karrieremodellen å tilby et profesjonelt system som forankrer og motiverer alle våre medarbeidere mot en karriereutvikling. Gjennom vår karrieremodell vil du få gode muligheter til personlig utvikling gjennom kompetanse og karrieremuligheter


Det ligger kompetanse-, salg-, aktivitets-, og kvalitetskrav på alle nivåene i Karrierestigen.

Søk jobb hos oss: